Reynsluþekkingin er höfuðstóll hugmynda. Sestu við gnægtaborð Cohn & Wolfe.

Cohn & Wolfe Íslandi (áður GCI Group Íslandi) er útibú og hluti af einu stærsta fyrirtæki á sviði samhæfðrar boðmiðlunar eða boðskipta á heimsvísu. Við hjá Cohn & Wolfe nýtum fagþekkingu okkar og reynsluþekkingu til að ná fram áþreifanlegum árangri í þágu þriðja aðila.

Við erum stefnuleg. Við erum boðskiptaarkitektar. Tilgangur sérfræðiaðstoðar Cohn & Wolfe byggist á forsendum hagræðingar í stefnulegu kynningarferli einstaklinga, fyrirtækja, stofnana og samtaka og kerfisbundnum aðferðafræðilegum vinnubrögðum til verndar og styrktar orðspori þeirra, vörum og/eða þjónustu.

Núna gengur yfir sameining Cohn & Wolfe og Burson Marsteller undir merkjum Burson Cohn & Wolfe eða BCW. Með sameiningunni opnast fjöldi nýrra tækifæra fyrir íslensk fyrirtæki, sér í lagi þeirra sem starfa á erlendum mörkuðum.

Í gegnum tíðina hefur boðmiðlunin í heild sinni þróast í þá átt sem Burson Cohn & Wolfe – og þar með íslenska skrifstofan – stendur fyrir. Við segjum stolt frá því að íslenska skrifstofan var stofnuð sem nýsköpunarstofa og tók þátt í alþjóðlegu þróunarteymi fyrirtækisins sem hafði með breytta heimsmynd að gera.

Við erum öðruvísi hugsandi. Cohn & Wolfe Íslandi er stefnuleg sérfræðiaðstoð boðmiðlunar (í nýrri heimsmynd eru almannatengsl eitt tæknilegum bjargráðum boðmiðlunar). Aðferðafræðileg vinnubrögð, hátterni okkar og tryggð gerir okkur að sterkum bakhjarli fyrir viðskiptavini okkar – við erum þeirra boðskiptaarkitektar.

Við segjum stolt frá því að íslenska skrifstofan var stofnuð sem nýsköpunarstofa og tók þátt í alþjóðlegu þróunarteymi fyrirtækisins sem hafði með breytta heimsmynd að gera

Orðspor er dýrmætasta eignin. Í hröðum heimi getur orðspor karla og kvenna orðið að engu á einni klukkustund. Ráðgjöf Cohn & Wolfe miðar að því að draga úr líkum á að slíkar aðstæður komi upp, jafnvel koma alfarið í veg fyrir þær.

Boðskiptaarkitektúrinn byggist á:

 1. Að litið sé á fyrirtækið sem eina samstarfsheild í stað hluta af sjálfum sér,
 2. Nytsemi viðskipta frekar en boðmiðlun
 3. Samhæfingu allra boðmiðlunar og boðskipta og allra boðleiða.

Auk sérþekkingar hvers ráðgjafa við úrlausn og greiningu flókinna viðfangsefna leitum við jafnframt í þann þekkingarbrunn sem heildin myndar og köllum það samvirkni. Með „samvirknis-konsepti“ Cohn & Wolfe og systurfyrirtækja okkar MediaCom Íslandi birtingaráðgjöf og GreyTeam Íslandi rekstarráðgjöf, verður til einstök virðisaukning þar sem samhæfing, tímastjórnun og fjölnýting leikur stórt hlutverk.

Við erum nútímaleg. Samstarf okkar og viðskiptavina fjallar í grunninn um það að minnka áhættu í innri og ytri samskiptum þeirra með kerfisbundnum forvirkum aðferðum. Við aðstoðum stjórnarformenn, forstjóra og/eða framkvæmdastjóra í mikilvægri vinnu þeirra við að vernda hlutverk sitt til styrktar skipulagi þeirra gagnvart hagaðilum í breyttum, og oft á tíðum óvægnum, heimi mannlegra samskipta. Orðspor er dýrmætasta eignin. Í hröðum heimi getur orðspor karla og kvenna orðið að engu á einni klukkustund. Ráðgjöf Cohn & Wolfe miðar að því að draga úr líkum á að slíkar aðstæður komi upp, jafnvel koma alfarið í veg fyrir þær.

Nýja stjórnunarháttaráðgjöfin er stefnuleg nálgun á viðhorfsbreytingar, sölu hugmynda og menningarbreytinga

Undirstaða okkar er samhæfð stjórnunarháttamiðlun (Integrated Management Communications) þar sem uppsprettan er stjórnunarháttaráðgjöf (Management Protection Program, CEO Protection Program).

Cohn & Wolfe samhæfð stjórnunarháttamiðlun byggist á samhæfu boðkerfi og skiptist í þrjár megin stoðir:

 • Boðskiptakerfi forstjóra/firmamerkis (Organization Communication)
 • Boðskiptakerfi vöru-/þjónustumerkis (Marketing Communication)
 • Boðskiptakerfi sölu (Sales Process & Communication)

Skilgreining á Cohn & Wolfe ráðgjöfinni:

Hún fjallar um að hafa kunnáttu til að nýta þekkingu í þágu þriðja aðila með því

 1. að skýra orsakir,
 2. benda á afleiðingar,
 3. skapa skilning,
 4. segja til um árangur og
 5. benda á aðgerðir til úrbóta.

Við hjá Cohn & Wolfe Íslandi staðhæfum að við séum einnig best í því að fylgjast með fréttum, umræðum og slúðri sem getur haft áhrif á okkar skjólstæðinga.

Dæmi um verkhluta sem unnið er með í stjórnunarháttaráðgjöf Cohn & Wolfe:

• Boðskiptakerfi yfirstjórnar – Corporate Governance Communication; Management Protection Program
• Boðskiptakerfi leiðtoga (CEO) – Top Leader Communications
• Hugmyndavarp fyrir stjórnanda – C&W Executive Sounding Board
• Grunnþættir í ferli stefnumótunar – Developing Center of Excellence
• Sértæk stjórnendaráðgjöf & -álitsgjöf – Executive Advisory Service

Skipulagið tekur mið af hámörkun þeirrar samvirkni sem fæst með því að nýta þekkingu sérfræðinga sem starfa innan vébanda Cohn & Wolfe, ólíkan bakgrunn þeirra og reynslu. Cohn & Wolfe vinnur náið með systurskrifstofum sínum innan WPP samsteypunnar sem stuðlar að því með markvissum hætti að úrlausn flókinna verkefna verður skilvirkari.

Samvirkni ráðgjafa Cohn & Wolfe og aðferðafræði fyrirtækisins veitir okkur og viðskiptavinum okkar aukið frelsi til að hugsa þannig að afraksturinn einkennist af nýjum sjónarhornum og öðruvísi lausnum í boðmiðlun sem skila árangri.

Við hjá Cohn & Wolfe Íslandi staðhæfum að við séum einnig best í því að fylgjast með fréttum, umræðum og slúðri sem getur haft áhrif á okkar skjólstæðinga.

Fyrirtækið er alþjóðlegt og þekkt fyrir framúrskarandi vinnu með þekktustu fyrirtækjum heims auk þess að vera margverðlaunað.

Íslenska skrifstofan stofnuð í Kaupmannahöfn árið 2002

Cohn & Wolfe Íslandi var stofnað í Kaupmannahöfn í desember 2002 í samstarfi við GCI Mannov Danmörku og Grey Global Group sem GCI Group Íslandi með Peter Birgins sem formann stjórnar (DK), Per Frejd (SE) og Guðjón Heiðar Pálsson (IS) sem meðstjórnendur. Árið 2008 sameinaðust GCI Group og Cohn & Wolfe á heimsvísu og tengdist um leið Young & Rubicam. Íslenska skrifstofan hefur stöðu útibús. 13 manns starfa hjá samsteypunni sem er til húsa á 6. hæð í Vesturhúsi Glæsibæ.

Fyrirtækið er alþjóðlegt og þekkt fyrir framúrskarandi vinnu með þekktustu fyrirtækjum heims auk þess að vera margverðlaunað. Hjá Burson Cohn & Wolfe starfa 4000 manns í 76 löndum um allan heim. Íslenska útibúinu í Reykjavík er stýrt frá New York og Kaupmannahöfn. Ísland á sæti í þróunarstjórn Cohn & Wolfe ásamt því að njóta aðferðafræðilegs þróunarleyfis innan samsteypunnar sem þýðir að sú hugmyndafræði sem þróuð er á Íslandi ratar í verkfærakistur netverksins víða um heim.

GreyTeam Íslandi er rekstarfélag sérfræðifyrirtækja WPP á Íslandi, Cohn & Wolfe og MediaCom.

Framkvæmdastjóri Cohn & Wolfe Íslandi er Ingvar Örn Ingvarsson.
Farsími 898 5107. Netfang: ingvar.ingvarsson@cohnwolfe.is